Light • Music • Zen • Dance

Heaven Gaia, Suzhou – Tongli, Apr, 2014

Jia Lu discussing her work with exhibition organizers
Jia Lu with exhibition organizer Su Mei
At the exhibition entrance.
Jia Lu with Spiritual Ocean Founder Mavis Wang.
Jia Lu with Spiritual Ocean Founder Mavis Wang.
Exhibition visitors.
View of exhibition.
Jia Lu at exhibition entrance.